CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

27/07/2019

Ông chủ thương hiệu Ông Già IKA – Ông Jiri Kaspar, sinh năm 1947 tại thành phố nhỏ Chocen – CH Séc. Ông được mọi người gọi với các tên thân mật là IKA.