TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG THỦ KHO - HÀ NỘI

15/10/2019

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty CP Ông già IKA cần tuyển gấp 1 Thủ kho làm việc tại Xưởng Sản xuất - 773 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai.